Recenzja szkolenia "Personal Branding" Mateusza Grzesiaka - Polish Success Centre
Biznes Rozwój Życie
December 8, 2016
PSC Networking z Robertem Kusy
January 5, 2017
Pokaż wszystko
Mateusz Grzesiak Londyn

Mateusz Grzesiak Londyn

3 grudnia w Londynie odbyło się szkolenie “Personal Branding” Mateusza Grzesiaka w którym wzięła licznie udział Polonia londyńska.

Przechodząc do sedna omawianego tematu przez Mateusza Grzesiaka, a mianowicie wykreowania siebie, swojej tożsamości na potrzeby rynku poprzez dostępne narzędzia, zetknęłam się z zupełnie nową perspektywą patrzenia na tożsamość jednostki. Czyż większość z nas nie potrzebuje spójnego wizerunku swojej osoby funkcjonującego w świecie wirtualnym? Proponowany przez prowadzącego koncept stworzenia swojego awatara w sieci, tzw.”płaszcza Neo”, służy do osiągnięcia konkretnych założeń i celów. Grzesiak wyraźnie jednak rozgranicza te dwa koncepty – siebie w świecie realnym oraz swój wytwór w świecie wirtualnym. Dochodzi tutaj do niezwykle interesującego zjawiska, gdzie jednostka buduje, według konkretnych założeń, “siebie” na potrzeby zdefiniowanej grupy odbiorców, tymczasem ów “wytwór” może nie być tożsamy z jej wnętrzem. Jest jedynie narzuconym “płaszczem”, który może zostać zmieniony w zależności od potrzeb, za pomocą zastosowanych strategii.

Niezwykle ciekawie przeprowadzone warsztaty, pozwoliły mi spojrzeć na interesujące mnie od wielu lat zagadnienie tożsamości jednostki, z bardziej użytecznej perspektywy. Często powtarzane przez Grzesiaka pytanie “jak się nazywasz ty w internecie?”, odbijało się we mnie echem. Jako artysta, wykładowca i pedagog odpowiedzialny za rozwój młodych pokoleń grafików, tym bardziej odpowiedzialna jestem za świadomość z jakim potężnym narzędziem mamy dzisiaj do czynienia. ”Homointernetus”(termin przytoczony przez Mateusza Grzesiaka) zawładnął bowiem przyszłością nie tylko życia społecznego, ale i szeroko rozumianej kultury.

Dynamika prowadzonego szkolenia w pełni angażowała uwagę uczestników. Znakomity występ, przeplatany konkretnymi przykładami, czy odnośnikami do życia codziennego, odpowiednie angażowanie publiczności, uważność z jaką Grzesiak odpowiadał na pytania, uczyniła to wydarzenie niezwykle wciągającym. Z przyjemnością obserwowałam z jaką gracją i wyczuciem Mateusz Grzesiak wytwarzał pożądane emocje i reakcje u odbiorców. Stosowane przez niego metody, zostały przez niego samego rozłożone na czynniki pierwsze, aby krok po kroku je objaśnić, w celu lepszego ich zrozumienia. Mieliśmy do czynienia z mistrzowską wręcz metodą szkoleniową. Uczestnicy zostali wciągnięci w zabawę słowną Grzesiaka, by następnie pokazać im ich własne reakcje oraz wskazać ich źródło. Mateusz Grzesiak znakomicie posługuje się narzędziami do kreacji swojego wizerunku i w mojej ocenie nie ma sobie równych.

Obserwując od lat jego rozwój oraz łatwość dokonywanych zmian w tworzeniu swojej tożsamości medialnej, zauważyłam, że mamy do czynienia z wizjonerem, a przynajmniej bacznym obserwatorem zmieniających się tendencji we współczesnym świecie opartym na komunikacji internetowej oraz mediach społecznościowych.

Reasumując, szkolenie Mateusza Grzesiaka „Personal Branding” dzięki temu, iż kipiało erudycją prowadzącego, było znakomicie przygotowane i przeprowadzone pod względem merytorycznym, przepełnione przydatną wiedzą oraz rozbudowaną terminologią, zdecydowanie stanowiło dużą wartość dla uczestników.

dr Natalia Romaniuk
www.nataliaromaniuk.com

  • “jednostka buduje, według konkretnych założeń, “siebie” na potrzeby zdefiniowanej grupy odbiorców, tymczasem ów “wytwór” może nie być tożsamy z jej wnętrzem” – i właśnie taki rodzaj kreacji mnie przeraża 🙁